Çevre Ve Kalite Politikamız


Çevre Politikamız

Gelecek kuşakların teminatı biziz.

System İnşaat şirketi, yeryüzünde yaşayan tüm canlıların saygıyı hak ettiğine inanır. Hiçbir ayrım olmaksızın tüm canlıların yaşam hakkı vardır. Bu nedenle, gerçekleştirilen her bir proje, her bir operasyon, hiçbir istisna olmadan tüm canlılar göz önünde bulundurularak yürütülür. Çevre kirliliğini minimum seviyede tutmak için mevzuat ve yönetmeliklere uygun, çevreyle uyumlu malzemeler kullanılarak faaliyetlerimizi yürütüyoruz.

Faaliyetlerimizi, bugün çevreye ve doğaya verdiğimiz önemle hayatımızın daha kaliteli ve sürdürülebilir olması arasında bir ilişki olduğunu bilerek yürütüyoruz. Gelecek kuşaklara ve dünyaya karşı olan sorumluluğumuzun bilinciyle hareket etmek, çevre politikamızın temelini oluşturuyor. 


Kalite Politikamız ve Hedeflerimiz

Kalite, yaşamın kendisidir.

Kalite sadece bir olgu olmaktan öte hayatın kendisi olmalı. Bu bakış açısıyla gerçekleştirdiğimiz her bir iş, dünya standartlarına kaliteye sahip. En üst kademeden en alt kademeye kadar kalitenin bir yaklaşım biçimi olarak kabul edildiği System İnşaat şirketinde; toplum, çevre, sektör ve operasyonlar gözetilerek genel kriterlere göre faaliyetler yürütülür. Her birimiz, kalite çıtasını daha yükseğe taşımak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Sürekli gelişmek, geliştirmek, ilerlemek ve ilerletmek temel prensiplerimiz olup sürdürülebilir kaliteyi elde etmek için bu temellerden yola çıkıyoruz. Birçok kalite standardımız olmasına rağmen, çabalarımız daha da ileriye gitmek için. Diğer bir değişle System İnşaat, şu anda yarının kalite standartlarını kullanıyor.